شبکه های کابلی

نصب و راه اندازی شبکه :

 

در دنياي امروز با توجه به رشد روز افزون فن آوري اطلاعات و دخيل شدن اين علم نوين در زندگي روزمره و کارهاي اداري ما و از طرفي با جايگزين شدن رايانه ها به جاي پرونده هاي قطور بايگاني اطلاعات، جايگزين شدن شبکه بعنوان يک بستر براي ارسال و دريافت اطلاعات بين کامپيوترها، اهميت حفظ و بهينه سازي بستر هاي ارتباطي در شبکه هاي رايانه اي را بيش از پيش فزوني بخشيده است.

اهميت اين موضوع کماکان براي نهادها، ارگانها و ساير موسسات بعلت حساسيت نوع اطلاعات و نقشي که در جامعه ايفا مي کنند بسيار مهمتر از ساير بخشها مي باشد. حال با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع بايد شبکه هاي رايانه اي هر سازمان يا موسسه به طوري پياده سازي گردد که همواره بتواند در بهترين وضعيت سرويس دهي قرارداشته باشد. براي رسيدن به اين امر مطابق با استانداردهاي IEEE ، شبکه بايستی خصوصيات زير را دارا باشد :

 

از لحاظ نوع بستر و ساختار کاملا پويا و پايدار باشد

داراي ضريب دسترسي بالا باشد (High Availability)

همواره در صورت بروز هر نوع حادثه اطلاعات در اسرع وقت قابل دسترسي باشند (Disaster Recovery)

اطلاعات کاملا امن بوده و قابل سوء استفاده نباشند (Network Security)

وضعيت شبکه همواره و در هر لحظه قابل گزارش گيري باشد (Network Monitoring)

مراحل اجرای یک شبکه کامپیوتری شامل موارد زیر میباشد :

 

مشاوره

طراحی

اجرا شبکه پسیو

اجرای شبکه اکتیو

 

1- مشاوره :

 

شرط لازم براي حصول نتايج مطلوب پس از اجراء پروژه هاي IT، طراحي دقيق و علمي قبل از اجراء طي فازهاي نياز سنجي و شناخت، بررسي استراتژي ها و IT Master Plan سازمان، طراحي و آناليز قطعات تا تحويل blue print ميباشد. پر واضح است كه نقش مشاوري صديق و امين كه با شناخت نيازهاي مشتري بتواند بهترين راه حل را در اختيار بگذارد در اين مرحله بيش از پيش خودنمايي ميكند.

 

2- طراحی:

 

هر شبكه كامپيوتري بايد با توجه به شرايط و سياست هاي هر سازمان، طراحي و پياده سازي گردد که این شبكه هاي كامپيوتري، زير ساخت لازم براي استفاده از منابع فيزيكي و منطقي را در يك سازمان فراهم مي آورند .

بديهي است،  در صورتي كه زير ساخت فوق به درستي طراحي نشود،  در زمان استفاده از شبكه با مشكلات متفاوتي برخورد نموده و بايد هزينه هاي زيادي به منظور نگهداري شبكه و تطبيق آن با خواسته هاي مورد نظر،  صرف شود .

اين در صورتي است كه مجبور نشويم كه همه چيز را از نو شروع كنيم . يك از علل اصلي بروز چنين مشكلاتي،  طراحي شبكه پس از پياده سازي آن است ! يعني ابتدا شبكه پياده سازي مي شود، قبل از آنكه طراحي مناسبي براي آن انجام شود .

اصولا تمام طرح هايی که ارائه می شوند، ارزش پياده سازی ندارند. يکی از معيار های مهم که موجب انتخاب يا رد يک طرح می شود پشتيبانی است،  که آيا در صورت پياده سازی اين طرح وضعيت پشتيبانی به چه صورت خواهد بود و چه مقدار هزينه به دنبال خواهد داشت و آيا در موارد بحرانی امکان پشتيبانی و خطايابی سريع وجود دارد يا خير ؟

ممکن است طراحی و پياده سازی اوليه هزينه زيادی را به دنبال داشته باشد، اما طراحی صحيح می تواند موجب کاهش هزينه در نگهداری و همچنين پشتيبانی باشد.

برآورد نياز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتي آن، بعنوان نخستين گام از طراحي ضروري است.

 

3-اجرای شبکه پسیو :

 

فاز اجرای شبکه پس از مراحل مشاوره و طراحی قرار دارد که باتوجه به طرح های داده شده توسط کارشناسان و بررسی نیازهای سازمان توسط تیم مجرب و تکنسین های این مجموعه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.