سیستم برق اضطراری (UPS)

یو پی اس

امروزه در بازار کاملاً رقابتی از دست دادن هر لحظه از زمان در امور تجاری یا قطع شدن ارتباط با دنیای تجارت ضررهای مادی زیادی را برای شرکت ها بوجود خواهد آورد. قطع برق معمولاً یکی از عوامل ایجاد این وقفه است که به دلایل مختلفی نظیر کاهش عرضه توسط تامین کننده در ساعات پر ترافیک، شرایط آب و هوایی سخت یا خرابی در تاسیسات محلی و سراسری صورت می گیرد. با داشتن یک سیستم برق اضطراری قابل اطمینان می توان از این معضل جلوگیری نمود و از اختلال در فرآیند تجارت جلوگیری نمود.